Gå till innehåll
Ett dukat bord med tomma glas


Här kan du göra din ansökan om lov när du tänker att bygga nytt, bygga till, glasa in altanen eller göra väsentliga ändringar i användningen av en byggnad.

För att säkra ett bra och hållbart byggande omfattas många åtgärder av ett antal regler och lagar. För projekt, stora som små, kan frågorna vara många. Att göra fel kan bli kostsamt. Enklare information för dig som har funderingar kring att bygga eller vidta andra lovpliktiga åtgärder, finns i Boverkets broschyr "Får jag bygga?".PDF

Bygglov krävs vanligtvis när du ska bygga nytt, bygga till eller göra väsentliga ändringar i användningen av en byggnad. Om du till exempel ska bygga hus, garage, inglasad altan eller plank krävs bygglov. Även skyltning omfattas av bygglov.

Markanvändning och bebyggelse regleras i städer och tätorter av detaljplaner. Om du ska bygga inom detaljplanelagt område är det därför viktigt att stämma av den planerade bebyggelsen med detaljplanen.

Om detaljplan saknas ska du istället ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Då görs en lämplighetsbedömning kring att bebygga marken, bebyggelsens egenskaper och utformning.

Här kan du läsa mer kring anvisningar och förklaringarPDF.

Här hittar du mer information kring hur du beräknar area och kring areabegreppetPDF.

Vill du veta mer finns det mer information att hitta här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
 

Ansökan om lov

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka