Gå till innehåll
Ett dukat bord med tomma glas


Här kan du göra din ansökan om strandskyddsdispens.

Kommunen har ansvar för prövning och tillsyn som gäller strandskydd i alla områden utom de som omfattas av annat statligt områdesskydd i miljöbalken.

Syftet med strandskydd

Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurliv. Inom strandskyddat område råder förbud att uppföra, väsentligen ändra eller förbereda för ny byggnad. Det är också förbjudet att uppföra anläggningar eller utföra åtgärder som hindrar allmänhetens tillträde eller försämrar livsvillkoren för växt- och djurlivet. Enligt miljöbalken råder strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag 100 meter från strandlinjen. Läs mer om strandskydd på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvidgat strandskydd i Falköpings kommun

I Falköpings kommun är strandskyddet utökat till 200 meter för Rösjön, Lönern, Vartoftasjön, Sjötorpasjön och Bjärsjön.

Översyn av utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har gjort en översyn över det utvidgade strandskyddet. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
 

Ansökan om strandskyddsdispens

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka