Gå till innehåll
En hand och ett tangentbord

Med den här e-tjänsten kan du söka ersättning för förlorad arbetsinkomst och resekostnader

Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Förtroendevalda kan även ha rätt till ersättning för resekostnader och sammanträdesarvode.

Grunden för rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Den förlorade arbetsinkomsten ska styrkas. Blankett för intyg för förlorad arbetsinkomstöppnas i nytt fönster.

Ersättningen regleras i bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun. Dokumentet i sin helhetPDF.

För att få ersättning utbetald ska du som har ett politiskt uppdrag i Falköpings kommun rapportera in din tjänstgöring elektroniskt med hjälp av e-legitimation. 

Den här e-tjänsten hanterar ersättning för förlorad arbetsinkomst och ersättning för resekostnader. Sammanträdesarvode för sammanträde som har protokollförts av tjänstemän i Falköpings kommun betalas ut per automatik. Sammanträdesarvode för sammanträde som inte har protokollförts av tjänsteman i Falköpings kommun rapporteras härlänk till annan webbplats.


 
 

Förtroendevald - ekonomisk ersättning

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka