Gå till innehåll
Barn som springer

Med den här e-tjänsten kan du ansöka om ledighet för ditt barn som går i någon av Falköpings kommunala grundskolor.
   

Båda vårdnadshavarna måste ha e-legitimation för att använda e-tjänsten. Om inte får man använda en pappersblankett.länk till annan webbplats

Enligt skollagen har eleven närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Därför gäller återhållsamhet med ledighet för elever.
  

Skolans uppdrag är att alla elever ska uppnå kunskapskraven i läroplanen. Som vårdnadshavare ansvarar du för att ditt barn snarast läser in samtliga kursmoment som han/hon missat under ledigheten.

Ansökan ska skickas in senast 14 dagar innan ledigheten påbörjas.

Skollagen 7 kap. säger följande:

Ledighet enligt § 18
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

 
 

Ansökan om ledighet för elever i grundskolan

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka