Gå till innehåll

Här kan du som är kontaktperson skicka in dina månadsrapporter.


Kontaktperson
Tanken med en kontaktperson är främst att tillgodose behovet av en kompis när det finns brister i det sociala nätverket. Kontaktpersonen finns till hands när anhörigkontakter saknas eller behöver kompletteras.
Som kontaktperson blir du ett stöd och en medmänniska som underlättar ett självständigt liv i samhället. Du blir också en kompis som deltar i olika fritidsaktiviteter, tar en fika, ser en film eller går en promenad.


Månadsrapporten måste lämnas senast den 2:e varje månad. Skickar du inte in en månadsrapport varje månad uteblir ersättningen.

 
 

Månadsrapport för kontaktperson

Tjänsten är publik. Ingen inloggning krävs.
Tillbaka